วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนกอก – 311304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนกอก

ภาษาไทย : ต. ดอนกอก  อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์

English : Don Kok ,Na Pho, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311304

รหัส อำเภอ : 3113

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.763

ลองติจูด : 102.895

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.763,102.895,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/