วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนกลาง – 440317

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนกลาง

ภาษาไทย : ต. ดอนกลาง  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Don Klang ,Kosum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440317

รหัส อำเภอ : 4403

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.165

ลองติจูด : 102.891

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.165,102.891,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/