วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนกลอย – 412303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนกลอย

ภาษาไทย : ต. ดอนกลอย  อ. พิบูลย์รักษ์ จ. อุดรธานี

English : Don Kloi ,Phibun Rak, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412303

รหัส อำเภอ : 4123

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.480

ลองติจูด : 103.023

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.480,103.023,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/