วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอกคำใต้ – 560501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอกคำใต้

ภาษาไทย : ต. ดอกคำใต้  อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

English : Dok Khamtai ,Dok Khamtai, Phayao

รหัส ตำบล : 560501

รหัส อำเภอ : 5605

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.152

ลองติจูด : 99.955

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.152,99.955,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/