วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดวนใหญ่ – 331603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดวนใหญ่

ภาษาไทย : ต. ดวนใหญ่  อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ

English : Duan Yai ,Wang Hin, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331603

รหัส อำเภอ : 3316

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.945

ลองติจูด : 104.271

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.945,104.271,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/