วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดม – 321006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดม

ภาษาไทย : ต. ดม  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Dom ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321006

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.575

ลองติจูด : 103.856

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.575,103.856,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/