วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงใหญ่ – 301510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงใหญ่

ภาษาไทย : ต. ดงใหญ่  อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

English : Dong Yai ,Phimai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301510

รหัส อำเภอ : 3015

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.338

ลองติจูด : 102.591

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.338,102.591,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/