วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงแดง – 450406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงแดง

ภาษาไทย : ต. ดงแดง  อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด

English : Dong Daeng ,Chaturaphak Phiman, Roi Et

รหัส ตำบล : 450406

รหัส อำเภอ : 4504

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.854

ลองติจูด : 103.669

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.854,103.669,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/