วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงแคนใหญ่ – 350407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงแคนใหญ่

ภาษาไทย : ต. ดงแคนใหญ่  อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร

English : Dong Khaen Yai ,Kham Khuean Kaeo, Yasothon

รหัส ตำบล : 350407

รหัส อำเภอ : 3504

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.572

ลองติจูด : 104.395

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.572,104.395,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/