วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงเย็น – 411103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงเย็น

ภาษาไทย : ต. ดงเย็น  อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

English : Dong Yen ,Ban Dung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411103

รหัส อำเภอ : 4111

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.637

ลองติจูด : 103.379

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.637,103.379,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/