วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงเจริญ – 350413

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงเจริญ

ภาษาไทย : ต. ดงเจริญ  อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร

English : Dong Charoen ,Kham Khuean Kaeo, Yasothon

รหัส ตำบล : 350413

รหัส อำเภอ : 3504

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.698

ลองติจูด : 104.292

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.698,104.292,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/