วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงเจน – 560902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงเจน

ภาษาไทย : ต. ดงเจน  อ. ภูกามยาว จ. พะเยา

English : Dong Chen ,Phu Kamyao, Phayao

รหัส ตำบล : 560902

รหัส อำเภอ : 5609

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.240

ลองติจูด : 99.952

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.240,99.952,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/