วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงเค็ง – 401508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงเค็ง

ภาษาไทย : ต. ดงเค็ง  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Dong Kheng ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401508

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.670

ลองติจูด : 102.812

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.670,102.812,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/