วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงสุวรรณ – 560509

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงสุวรรณ

ภาษาไทย : ต. ดงสุวรรณ  อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

English : Dong Suwan ,Dok Khamtai, Phayao

รหัส ตำบล : 560509

รหัส อำเภอ : 5605

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.242

ลองติจูด : 100.053

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.242,100.053,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/