วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงสวรรค์ – 390211

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงสวรรค์

ภาษาไทย : ต. ดงสวรรค์  อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

English : Dong Sawan ,Na Klang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390211

รหัส อำเภอ : 3902

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.443

ลองติจูด : 102.193

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.443,102.193,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/