วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงสมบูรณ์ – 461106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงสมบูรณ์

ภาษาไทย : ต. ดงสมบูรณ์  อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์

English : Dong Sombun ,Tha Khantho, Kalasin

รหัส ตำบล : 461106

รหัส อำเภอ : 4611

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.869

ลองติจูด : 103.366

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.869,103.366,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/