วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงลิง – 460304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงลิง

ภาษาไทย : ต. ดงลิง  อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

English : Dong Ling ,Kamalasai, Kalasin

รหัส ตำบล : 460304

รหัส อำเภอ : 4603

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.250

ลองติจูด : 103.661

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.250,103.661,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/