วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงลาน – 400607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงลาน

ภาษาไทย : ต. ดงลาน  อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น

English : Dong Lan ,Si Chomphu, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400607

รหัส อำเภอ : 4006

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.805

ลองติจูด : 102.075

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.805,102.075,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/