วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงรัก – 331706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงรัก

ภาษาไทย : ต. ดงรัก  อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ

English : Dong Rak ,Phu Sing, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331706

รหัส อำเภอ : 3317

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.440

ลองติจูด : 104.189

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.440,104.189,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/