วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงมะยาง – 370702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงมะยาง

ภาษาไทย : ต. ดงมะยาง  อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ

English : Dong Mayang ,Lue Amnat, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370702

รหัส อำเภอ : 3707

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.716

ลองติจูด : 104.617

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.716,104.617,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/