วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงพลอง – 312202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงพลอง

ภาษาไทย : ต. ดงพลอง  อ. แคนดง จ. บุรีรัมย์

English : Dong Phlong ,Khaen Dong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312202

รหัส อำเภอ : 3122

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.321

ลองติจูด : 103.172

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.321,103.172,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/