วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงบัง – 380603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงบัง

ภาษาไทย : ต. ดงบัง  อ. บึงโขงหลง จ. บึงกาฬ

English : ,Bueng Khong Long, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380603

รหัส อำเภอ : 3806

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.033

ลองติจูด : 104.133

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.033,104.133,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/