วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงตะงาว – 190704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงตะงาว

ภาษาไทย : ต. ดงตะงาว  อ. ดอนพุด จ. สระบุรี

English : Dong Ta-Ngao ,Don Phut, Saraburi

รหัส ตำบล : 190704

รหัส อำเภอ : 1907

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.624

ลองติจูด : 100.599

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.624,100.599,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/