วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดงดินแดง – 161103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดงดินแดง

ภาษาไทย : ต. ดงดินแดง  อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี

English : Dong Din Daeng ,Nong Muang, Lop Buri

รหัส ตำบล : 161103

รหัส อำเภอ : 1611

รหัส จังหวัด  : 16

ละติจูด : 15.385

ลองติจูด : 100.679

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.385,100.679,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/