วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ณรงค์ – 321501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ณรงค์

ภาษาไทย : ต. ณรงค์  อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์

English : Narong ,Si Narong, Surin

รหัส ตำบล : 321501

รหัส อำเภอ : 3215

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.754

ลองติจูด : 103.882

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.754,103.882,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/