วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ซึ้ง – 220207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ซึ้ง

ภาษาไทย : ต. ซึ้ง  อ. ขลุง จ. จันทบุรี

English : Sueng ,Khlung, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220207

รหัส อำเภอ : 2202

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.487

ลองติจูด : 102.288

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.487,102.288,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/