วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ซำ – 330104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ซำ

ภาษาไทย : ต. ซำ  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

English : Sam ,Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330104

รหัส อำเภอ : 3301

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.040

ลองติจูด : 104.332

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.040,104.332,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/