วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ซำยาง – 400605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ซำยาง

ภาษาไทย : ต. ซำยาง  อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น

English : Sam Yang ,Si Chomphu, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400605

รหัส อำเภอ : 4006

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.688

ลองติจูด : 102.091

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.688,102.091,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/