วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ซาง – 380402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ซาง

ภาษาไทย : ต. ซาง  อ. เซกา จ. บึงกาฬ

English : ,Seka, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380402

รหัส อำเภอ : 3804

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 17.839

ลองติจูด : 103.958

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.839,103.958,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/