วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ซากไทย – 221001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ซากไทย

ภาษาไทย : ต. ซากไทย  อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี

English : Chak Thai ,Khao Khitchakut, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 221001

รหัส อำเภอ : 2210

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.765

ลองติจูด : 102.101

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.765,102.101,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/