วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ซับใหญ่ – 361601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ซับใหญ่

ภาษาไทย : ต. ซับใหญ่  อ. ซับใหญ่ จ. ชัยภูมิ

English : Sap Yai ,Sap Yai, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361601

รหัส อำเภอ : 3616

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.602

ลองติจูด : 101.573

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.602,101.573,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/