วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ซับสมบูรณ์ – 402203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ซับสมบูรณ์

ภาษาไทย : ต. ซับสมบูรณ์  อ. โคกโพธิ์ไชย จ. ขอนแก่น

English : Sap Sombun ,Khok Pho Chai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402203

รหัส อำเภอ : 4022

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.074

ลองติจูด : 102.329

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.074,102.329,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/