วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ซับสนุ่น – 191109

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ซับสนุ่น

ภาษาไทย : ต. ซับสนุ่น  อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

English : Sap Sanun ,Muak Lek, Saraburi

รหัส ตำบล : 191109

รหัส อำเภอ : 1911

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.932

ลองติจูด : 101.309

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.932,101.309,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/