วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ซับมะกรูด – 270203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ซับมะกรูด

ภาษาไทย : ต. ซับมะกรูด  อ. คลองหาด จ. สระแก้ว

English : Sap Makrut ,Khlong Hat, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270203

รหัส อำเภอ : 2702

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.519

ลองติจูด : 102.228

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.519,102.228,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/