วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช้างมิ่ง – 470406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช้างมิ่ง

ภาษาไทย : ต. ช้างมิ่ง  อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร

English : Chang Ming ,Phanna Nikhom, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470406

รหัส อำเภอ : 4704

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.342

ลองติจูด : 103.796

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.342,103.796,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/