วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช้างทูน – 230402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช้างทูน

ภาษาไทย : ต. ช้างทูน  อ. บ่อไร่ จ. ตราด

English : Chang Thun ,Bo Rai, Trat

รหัส ตำบล : 230402

รหัส อำเภอ : 2304

รหัส จังหวัด  : 23

ละติจูด : 12.585

ลองติจูด : 102.469

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.585,102.469,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/