วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช้างทอง – 303201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช้างทอง

ภาษาไทย : ต. ช้างทอง  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา

English : Chang Thong ,Chaloem Phra Kiet, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 303201

รหัส อำเภอ : 3032

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.029

ลองติจูด : 102.310

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.029,102.310,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/