วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช้างข้าม – 220905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช้างข้าม

ภาษาไทย : ต. ช้างข้าม  อ. นายายอาม จ. จันทบุรี

English : Chang Kham ,Na Yai Am, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220905

รหัส อำเภอ : 2209

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.707

ลองติจูด : 101.819

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.707,101.819,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/