วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช่างปี่ – 320910

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช่างปี่

ภาษาไทย : ต. ช่างปี่  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Chang Pi ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320910

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.946

ลองติจูด : 103.705

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.946,103.705,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/