วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช่อแฮ – 540118

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช่อแฮ

ภาษาไทย : ต. ช่อแฮ  อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

English : Cho Hae ,Mueang Phrae, Phrae

รหัส ตำบล : 540118

รหัส อำเภอ : 5401

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 17.954

ลองติจูด : 100.323

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.954,100.323,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/