วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช่อระกา – 300504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช่อระกา

ภาษาไทย : ต. ช่อระกา  อ. บ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา

English : Cho Raka ,Ban Lueam, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300504

รหัส อำเภอ : 3005

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.540

ลองติจูด : 102.057

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.540,102.057,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/