วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช่อผกา – 311804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช่อผกา

ภาษาไทย : ต. ช่อผกา  อ. ชำนิ จ. บุรีรัมย์

English : Cho Phaka ,Chamni, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311804

รหัส อำเภอ : 3118

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.809

ลองติจูด : 102.787

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.809,102.787,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/