วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช่องแมว – 302903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช่องแมว

ภาษาไทย : ต. ช่องแมว  อ. ลำทะเมนชัย จ. นครราชสีมา

English : Chong Maeo ,Lamtaman Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302903

รหัส อำเภอ : 3029

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.276

ลองติจูด : 102.874

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.276,102.874,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/