วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช่องเม็ก – 342502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช่องเม็ก

ภาษาไทย : ต. ช่องเม็ก  อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

English : Chong Mek ,Sirindhorn, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342502

รหัส อำเภอ : 3425

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.126

ลองติจูด : 105.414

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.126,105.414,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/