วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช่องสามหมอ – 361201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช่องสามหมอ

ภาษาไทย : ต. ช่องสามหมอ  อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ

English : Chong Sam Mo ,Kaeng Khro, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361201

รหัส อำเภอ : 3612

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.107

ลองติจูด : 102.236

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.107,102.236,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/