วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ช่องกุ่ม – 270506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ช่องกุ่ม

ภาษาไทย : ต. ช่องกุ่ม  อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

English : Chong Kum ,Watthana Nakhon, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270506

รหัส อำเภอ : 2705

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 14.001

ลองติจูด : 102.449

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.001,102.449,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/