วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแสง – 320408

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแสง

ภาษาไทย : ต. ชุมแสง  อ. จอมพระ จ. สุรินทร์

English : Chum Saeng ,Chom Phra, Surin

รหัส ตำบล : 320408

รหัส อำเภอ : 3204

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.178

ลองติจูด : 103.530

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.178,103.530,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/