วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแสง – 311110

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแสง

ภาษาไทย : ต. ชุมแสง  อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

English : Chum Saeng ,Satuek, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311110

รหัส อำเภอ : 3111

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.137

ลองติจูด : 103.377

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.137,103.377,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/