วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแสง – 310405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแสง

ภาษาไทย : ต. ชุมแสง  อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์

English : Chum Saeng ,Nang Rong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310405

รหัส อำเภอ : 3104

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.561

ลองติจูด : 102.666

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.561,102.666,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/