วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแสง – 310307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแสง

ภาษาไทย : ต. ชุมแสง  อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์

English : Chum Saeng ,Krasang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310307

รหัส อำเภอ : 3103

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.984

ลองติจูด : 103.395

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.984,103.395,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/